Ponal Super 3 - DK Trade-laky,lazury,mořidla,lepidla,brusivo,stříkací technika

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Ponal Super 3

Produkty


PONAL SUPER 3
Splňuje skupiny zatížení D3 a D4 (s tvrdidlem Ponal D4).


DRUH MATERIÁLU
Ponal Super 3: lepidlo ze syntetických pryskyřic na bázi polyvinyacetátu
Tvrdidlo Ponal D4: polyizokyanatan


ÚČEL POUŽITÍ

Montážní lepení pro použití v interiérech i exteriérech, např. u oken a dveří
Lamelování okenních hranolků
Lepení ploch, např. lepení desek HPL na upínací desky pro římsy parapetů
Lepení spár, např. pro kuchyňské pracovní desky, jakož i veškeré druhy lepení v interiérech se silným klimatickým kolísáním a
vhkost zátěží


SPECIFICKÉ VLAST NOSTI
velmi vysoká lepicí pevnost
vodotěsná lepení
odolnost proti teplu dle Watt 91>7 N/mm2
elastická lepená spára
odolné proti stárnutí
bezbarvé
rychle tuhnoucí
téměř neomezená použitelnost rovněž u kritických dřev vzhledem k změně zabarvení a teplotám


Příprava materiálu
Plochy, které je třeba lepit, by měly být připraveny tak, aby byly přilícovány a aby byly čisté. Speciální dřeva, jako např. týk,
případně omyjte rozpouštědly běžnými v prodeji (např. acetonem). Vlhkost dřeva by měla být mezi 8 a 12%.
Lepící směs (PRO D4)
Ponal Super 3 je zpracováván s 3,5% tvrdidlem (1 kg lepidla je smícháno s 1 balíčkem 35g tvrdidla). Po přidání tvrdidla D4
splňuje směs požadavky dle DIN EN 204/D4. Doba zpracovatelnosti činí 8 hodin. Zbytkové množství splňuje po uplynutí doby
zpracovatelnosti opět požadavky dle D3, a je proto dále zpracovatelné jakožto bílé lepidlo D3. Vyvarujte se předávkování! Lehká
pěna kvalitu nesnižuje.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky